За дарителството в България с Елица Баракова и Весела Йорданова от фондация Bcause

Дарявате ли в различни каузи и имате ли опит в доброволчески инициативи?

Разпознавате ли дарителството като начин за постигане на удовлетворение в контекста на стремежа към собствения ви принос към по-добър околен свят?

Срещаме ви с Елица Баракова и Веселина Йорданова от екипа на фондация BCause, с които разговаряме за дарителството, неговите форми и ролята му в обществото и бизнеса като част от поредицата „20 години Содексо България. 20 разговора за отговорността и подкрепата на бизнеса към местните общности“.

Те разказват за навиците за дарителство в България, как са еволюирали практиките в страната за последните 30 години, какво е участието на бизнеса в процеса на даряване. Ще разберем и какви могат да бъдат различните форми на доброволчество и за щастието, което то носи и на даряващия, и на нуждаещия се.

Дарителството е важно, защото все още сме хора, изкуственият интелект не ни е превзел напълно и имаме нужда един от друг. Някои от нас са по-щастливи и по-способни от други, имаме нужда от взаимопомощ. Дарителството се изгражда върху нашата естествена нужда (която започва от близкия ни семеен и приятелски кръг) да си помагаме, защото не сме еднакви и имаме нужда всички да вървим напред и да се опитаме да живеем щастлив живот.

Фондация BCause е експертна организация, признат лидер с над 25-годишен опит на национално и международно ниво (от 1995 г.). Мисията на BCause e да насърчава хора, организации и общности да преобразяват живота, като развиват дарителството и социалните инвестиции. BCause предлагат на хората и компаниите избор от значими за тях каузи, сигурност и лесни начини за даряване (на пари, време и труд) и удовлетворение от ползите за обществото.

Дарителството помага да живеем щастливо, като помага на тези хора, които имат нужда от мъничко, за да имат същите възможности и живот като по-щастливите от тях.