• За работодатели
    • За служители
    • За Търговци

Содексо България | Услуги за възнаграждение и придобивки

Как Содексо може да помогне на твоя бизнес?

Можеш да мотивираш допълнително служителите си.*

Можеш да спестиш пари от данъци напълно законно.

Можеш да подобриш своя имидж и този на компанията си.

Защото Содексо предлага комплексна оферта от услуги, които позволяват на компаниите да оптимизират разходите си за социални придобивки, да повишат производителността на персонала и да подобрят имиджа си.

С програмите за мотивация и възнаграждение на Sodexo под формата на ваучери за храна, можеш да стимулираш допълнително служителите си, както и да спестиш до 384 лева годишно от заплата и осигуровки за всеки служител, без да ги лишиш от тях**.

Ние от Sodexo вярваме, че успехът на всяка компания е правопропорционален на щастието на нейните служители. Затова основната цел на нашите услуги е да повишим качеството на живот на всеки служител и така да помогнем на теб – работодателя, да развива своя бизнес.

Нашите консултанти изготвят индивидуално решение за въвеждане и управление на социални програми, базирани на ваучерната система, съгласно нуждите на твоя бизнес.

Научи повече за нашите услуги на сайта ни или ни изпрати запитване за индивидуална консултация, като попълниш формата по-долу.

*Данък върху социални разходи предоставени в натура и социални осигуровки.

**Представените изчисления са примерни и не представляват търговско предложение. Оферта, съгласно действащото законодателство, може да Ви Бъде изготвена от наш представител, ако изпратите запитване на тази страница. Калкулациите са направени при предположението, че: предоставените ваучери за храна на работник са в размер до 60 лева на месец, месечният осигурителен доход, включително социалните придобивки в натура, не превишава максималният осигурителен праг за годината (3 000 лева); осигуровките за сметка на работодателя за ТЗПБ за примера – 0.5% (диапазон 0.4 – 1.1 -определени със ЗБДОО за съответната годинапо групи основни икономически дейности).