„Big Data“ променя придобивките и възнагражденията

 

През последните години „големите данни“ (Big Data) коренно промениха начина, по който правим бизнес и дори как живеем живота си. Но достъпът до тези количества информация също така може да предостави на бизнеса по-добър и постоянен поглед върху очакванията и нуждите на техните потребители.

Денис Мачуел, глобален изпълнителен директор за Sodexo Benefits and Rewards Services и Главен дигитален директор на Sodexo Group, обяснява как компаниите могат да извлекат ползва от „Big Data“ и свързаните с това предизвикателства.

Как появата на „големите данни“ (Big Data) промени начина, по който компаниите подхождат към политиките за социални придобивки и възнаграждения, както и стратегиите за признание като цяло?

Денис Мачуел: До скоро, компаниите създаваха своите програми за социални придобивки и възнаграждения на база на интуиция или ослушвайки се за случващото се на пазара, и почти на никакви реални данни. В резултат на това, програмите в миналото често бяха ориентирани върху бързо приложими решения, които обаче се оказваха посредствени от гледна точка на въвлеченост на служителите, ангажираност и цялостен успех.

Днес пейзажът е много по-различен. Компаниите вече разполагат с огромни количества данни под ръка, които им позволяват да идентифицират демографията на работната сила, уелнес проблеми, нуждите на служителите и проблеми от общ характер сред служителите. По този начин направихме преход от модела „един размер за всички“ към програми модифицирани по поръчка, които могат да бъдат адаптирани за всеки отделен индивид.

Какви са ползите от това ниво на персонализация?

Д.М.: С Big Data можем да измерим честотата, с която служителите се възползват от социалните придобивки и възнаграждения – информацията е разбита по възраст, местонахождение, и т.н. Тези данни в реално време дават възможност на компаниите да видят дали служителите им са наистина заинтересовани от придобивките, които организацията им предоставя и да проследят ефективността на своите програми. Нещо повече, тази информация им дава възможност да се променят и адаптират спрямо нуждите. При наличието на достъп до точната информация, компаниите могат да разработят по-подходящи и въвличащи програми, с което да имат по-силно и точно въздействие върху качеството на живот на служителите.

От друга страна, съществуват ли предизвикателства които съпътстват „Big Data, които не са съществували преди това?

Д.М.: „Големите данни“ могат да бъдат както много полезни, така и опасни.

Дали ще се превърнат в изключително мощен и полезен инструмент, който носи положително въздействие или в отговорност, изцяло зависи от това как бъдат използвани. Разбира се необходимо е да се спазва уважение към хората, поверителност, анонимност на данните, и т.н. Достъпът до сензитивна и лична информация носи и голяма отговорност със себе си. Изключително важно е компаниите да подхождат към с мисъл, тъй като това може да доведе до сериозни етични и правни въпроси.

В Европа се подготвя пускането на нова наредба касаеща защита на данните, през 2018-та. В Содексо сме отдадени на това да сме в услуга на клиента, но отвъд това ще е фокусът ни, защитата на данните да бъде на най-преден план.

Какви конкретни стъпки е предприела Содексо, за да гарантира сигурността и поверителността на данните?

Д.М.: Създаваме крос функционални работни групи и необходимия работен поток, за да гарантираме поверителност на данните и спазване на международните наредби. Наели сме специалисти по данните, които да работят с нашите финансов, IT и правен отдел – всички те са въвлечени в Big Data процеса.

Изглежда сякаш Big Data може да помогне на Содексо да заздрави и партньорствата си с местните търговски обекти – бихте ли се съгласили?

Д.М.: Абсолютно. Днес, 1.3 милиона партньори в над 3 милиона обекта по цял свят приемат картите и ваучерите на Содексо. Ние насочваме голям трафик към тези търговски обекти и колкото сме по-способни да съберем качествена информация и да характеризираме потребителския ни контингент, толкова по-силно ще бъде това партньорство. Тези данни ни дават възможност да създадем клиент-ориентирани предложения и персонализирани решения в партньорство с нашата търговска мрежа.

Какво е необходимо да направят компаниите, за да бъдат успешни?

Д.М.: Истинската загадка за успеха на Big Data не се крие в това просто да се натрупат тонове данни - истинската работа се състои в умението да се отсее най-важното. Ето къде се появяват експертите по боравене с данни. Ако компаниите наемат хора с адекватна експертиза, те биха могли да се потопят в цялата тази информация от данни и да открият тенденции, модели и теми, с помощта на които работодателите да могат да изградят здравословна работна среда и да идентифицират навременно потенциални рискове за здравето.

На кратко, да имаш достъп до „големите данни“ не гарантира автоматично, че ще създадеш стойност. Необходимо е да зададеш правилните въпроси: Как анализираме данни? Как да използваме това, за да адаптираме програмите си, така че да съответстват на поведенията и желанията на нашите клиенти и потребители?

Бихте ли дали конкретен пример за това как тези данни „в реално време“ могат да допринесат за успеха на една програма за признание на служителите?

Д.М.: Програмите за здраве и добър живот за служителите, са чудесен пример как „големите данни“ са използвани по подходящ начин. Приложенията и съпътстващите ги преносими технологични решения могат да помогнат на компаниите по-добре да разберат навиците за тренировки и хранене на служителите си. В резултат на което могат да създадат програми, които да ангажират и мотивират служителите. Това от своя страна създава по-здравословно работно място с по-засилен фокус върху качеството на живот на служителите.

Мобилността е още една област, която се променя благодарение на Big Data, особено по отношение на ежедневното пътуването за работното място, но също така и по отношение на бизнес пътуванията на по-големи разстояния. Колкото повече разбираме потреблението и поведенията, толкова по-добре можем да оптимизираме решенията, да подобрим програмите и да предоставим цялостен спектър от услуги за служителите на клиентите ни, както и за нашите служители. Целта е тези промени да улеснят ежедневието на служителите.

Някакви финални мисли за „големите данни“ като цяло?

Д.М.: Не мога да подчертая достатъчно това, че „големите данни“ са изключителен инструмент, който ни дава достъп до множество възможности, но нещата са по-сложни. Необходимо е да намерим начин да балансираме между ползите от „големите данни“ и необходимостта да уважим личното пространство и правото на личен живот. Целта е да се анализират, разберат и създадат решения, а не да се „проследява“ дейността на хората. За нас тази разлика е от абсолютно критично значение.