Какво се случва с картата за храна Pluxee, получена от предишен работодател?

След напускане на работно място можете да продължите да използвате картата от бившия си работодател, докато изхарчите заредените средства и балансът ви стане 0. 

Когато балансът ви достигне 0, картата става неизползваема. В случаите, в които работодателят има допълнителни разходи, свързани с предоставянето и използването на Вашата карта, той може да изиска от вас да изхарчите средствата по нея в рамките на определен период, след което картата да бъде деактивирана. 

Картата, която бившият ви работодател е поръчал за вас, не може да се използва от новия ви работодател.Бившият ви работодател няма право да изиска вашата карта, за да я предостави на друг служител.