За всеки нов служител ли трябва да се поръчва и съответно заплаща карта?

Предвид изискването на наредбата за общодостъпност, трябва да предоставяте ваучери за храна на всички ваши служители в един и същ размер, независимо дали на месечна база или на база отработен ден. 

При постъпил нов служител, можете да го добавите в списъка си със служители в Портала за поръчка на карти Pluxee и да заявите за него карта, която следва да покриете като разход според дефинираните във вашия договор цени. Картата следва да зареждате ежемесечно заедно с останалите карти на Вашия екип.