Нужно ли е да ми бъде издадена карта Pluxee, за да използвам своите електронни ваучери за храна?

Да, необходимо е да имате карта Pluxee, за да използвате заредените от работодателя Ви електронни ваучери за храна.