Какви са сроковете на валидност на картите и на заредените суми?

Всяка карта за храна Pluxee има срок на валидност 5 години, като това е валидността на електронния носител. Месечните суми, които работодателят зарежда на служителите си, са със срок на валидност 12 месеца (по аналогия с хартиените ваучери). Съответно всяка месечна сума има 12 месеца, в които може да бъде похарчена. 

За удобство на клиентите и за да се избегне изтичане валидността на средствата, при заплащане с карта в търговски обект от мрежата на Плъкси, се харчат с приоритет най-отдавна заредените средства по баланса на картата. В случай, че датата на валидност на средствата по картата наближава, картодържателите ще получат известие в своето мобилно приложение за изтичащи средства поне 1 месец преди датата на изтичане на валидността.