Какво се случва с пластиката при освобождаване на служител? Може ли да се използва за нов служител на компанията или се унищожава?

Според чл. 40, ал. 8, т. 2 от Наредба № 7, при освобождаване на служител работодателят „няма право да изисква връщане на зареден ваучер за храна на електронен носител от наето лице в случай на прекратяване на трудовото правоотношение“. 

Съответно, веднъж издадена, картата и заредените по нея средства принадлежат на служителя и не подлежат на връщане или преотстъпване на друг служител. Сумите по баланса на картата могат да бъдат похарчени в рамките на тяхната валидност дори и след прекратяване на трудовите правоотношения между служител и работодател. След като баланса по картата бъде изхарчен, клиентът може да заяви към Плъкси България деактивиране на картата.