До каква стойност ваучерите за храна са освободени от данъци?

Ваучерите за храна са напълно освободени от данъци и осигуровки в размер до 200 лв. месечно на служител.