До каква стойност ваучерите за храна са освободени от данъци?

Ваучерите за храна са напълно освободени от данъци и осигуровки в размер до 80 лв месечно на служител.

Oт понеделник до петък от 09:00ч до 18:00ч.

Телефонното обаждане до 0700 40 700 е на цената на градски разговор от стационарен телефон. Обажданията от мобилен телефон се таксуват по стандартните тарифи на Вашия мобилен оператор за обаждане до фиксирани мрежи.

0700 40 700