• За работодатели
    • За служители
    • За Търговци

До каква стойност ваучерите за храна са освободени от данъци?

Ваучерите за храна са напълно освободени от данъци и осигуровки в размер до 80 лв месечно на служител.