Какви са валидността и стойността на ваучерите Flexi PASS и Подарък PASS?

Валидността на ваучерите Flexi PASS и Подарък PASS най-често е една календарна година. Срокът на валидност е отпечатан на лицевата страна на всеки ваучер.

Стойността на ваучерите е отпечатана с цифри и букви на лицето на всеки ваучер. Номиналът може да се определя от работодателя.