Мога ли да предоставя различен размер ваучери Flexi PASS или Подарък PASS на служителите си? Мога ли да ги предоставям само на част от служителите?

Работодателят има свобода да предостави ваучери Flexi PASS или Подарък PASS на всички или на част от служителите си, както и да определи различна сума за всеки.