Има ли нужда от обучение на моя персонал?

Не, Gift Pass сe използва като всяка друга карта. Заплащането с Gift Pass се случва на вече съществуващите POS терминали, но вместо пластика, клиентът използва смарт устройство.