Има ли за мен като търговски обект такси, допълнителни разходи или задължения за това, че приемам плащания с Gift Pass? 

Ще получите фактура на посочен от вас имейл адрес, заедно с Отчет за извършени операции за съответния период, съгласно договора. Ние ще очакваме дължимите такси и комисионни по банкова сметка на Содексо до 10 календарни дни от датата на издаване на фактурата.