• За работодатели
    • За служители
    • За Търговци

Как мога да започна да приемам ваучери?

Приемането на ваучери е обвързано с подписване на индивидуален договор с всеки търговски обект и обозначаването му със стикер на съответния вид ваучер.