• За работодатели
    • За служители
    • За Търговци

Как може да използвате Подарък PASS?

Достатъчно е да заявите Вашите ваучери и след като ги получите опаковани и да ги предоставите на служителите си в рамките на техния едногодишен срок на валидност.