Какъв е процесът за осребряване на ваучерите Подарък PASS?

Поставете датата на приемане на ваучерите и печата на търговския обект на гърба на всеки един ваучер Подарък PASS.

Попълнете прилежно представената Ви от Содексо България разписка за осребряване.

Донесете ваучерите за Подарък PASS на гишето на Содексо всеки делничен ден между 9.00 и 12.00 часа или ги изпратете по пощата или куриер.

Ваучерите за Подарък PASS са за еднократна употреба. След получаването им Содексо извършва следните операции с тях:

  • Анулира приетите ваучери Подарък PASS
  • Прочита бар-код информацията на всеки един ваучер
  • Съпоставя информациите за издадени и предоставени за осребряване ваучери Подарък PASS
  • Проверява защитните елементи на всеки един ваучер
  • Унищожава физически всеки един получен ваучер, като запазва електронен архив за него

След приключване на тези операции Содексо Ви изпраща фактура, съдържаща стойността на дължимата услуга, както и броя и номиналната стойност на предоставените за осребряване от Вас ваучери Подарък PASS.

Фактурите могат да бъдат изпратени по електронен път при желание от страна на клиента.

Содексо автоматично прихваща комисионата за извършената услуга от номинала на ваучерите Подарък PASS, предоставени за осребряване, и заплаща сумата, равностойна на разликата.