Каква е максималната сума ваучери по наредба 11, която мога да предоставя на своите служители?

Ваучерите за храна по Наребда 11 нямат ограничения в максималната сума, която работодателят може да предостави.

Наредбата определя минимална стойност: не по-малко от два лева на ден за работник или служител за безплатна храна и/или добавки към нея. За тонизиращи и ободряващи напитки има таван от един лев на смяна.