Каква е валидността на ваучерите за храна?

Ваучерите за храна по Наредба 7 и по Наредба 11 могат да бъдат използвани до изтичане на срока на валидност, посочен в долния десен ъгъл на лицевата страна на ваучера: