Какви са лимитите за плащания с Gift Pass?

Можете да проверите лимитите на транзакциите на вашата виртуална карта Sodexo в Общите условия в раздел 5 „Валута и лимити“, когато влезете в профила си на giftpass.sodexo-bg.dipocket.org