• За работодатели
    • За служители
    • За Търговци

Какво мога да купя с ваучерите за храна?

Ваучерите служат единствено за закупуване на  храна, хранителни продукти и безалкохолни напитки.

Забранена е покупката с ваучери за храна на алкохол, тютюневи изделия и нехранителни стоки.