Какво не трябва да правите с ваучери Flexi PASS?

Не трябва да връщате ресто при покупка с ваучери Flexi PASS;

Не трябва да заменяте ваучери Flexi PASS срещу пари в брой;

Не трябва да перфорирате, облепвате и пишете по ваучерите;

Не трябва да приемате ваучери с нарушена цялост, както и зацапан баркод и сериен номер едновременно;

Не трябва да нарушавате целостта на баркода на ваучерите.