Какво нямат право да правят търговците с ваучери Трапеза PASS?

  • Не трябва да връщате ресто при покупка с ваучери Трапеза Pass;
  • Не трябва да заменяте ваучери Трапеза Pass срещу пари в брой;
  • Не трябва да перфорирате, облепвате и пишете по ваучерите;
  • Не трябва да приемате ваучери с нарушена цялост, както и зацапан баркод и сериен номер едновременно;
  • Не трябва да нарушавате целостта на баркода на ваучерите;
  • Не трябва да предоставяте срещу ваучери Трапеза Pass спиртни напитки и/или тютюневи изделия.