Какво не трябва да правите с ваучери Трапеза PASS?

Не трябва да връщате ресто при покупка с ваучери Трапеза PASS;

Не трябва да заменяте ваучери Трапеза PASS срещу пари в брой;

Не трябва да перфорирате, облепвате и пишете по ваучерите;

Не трябва да приемате ваучери с нарушена цялост, както и зацапан баркод и сериен номер едновременно;

Не трябва да нарушавате целостта на баркода на ваучерите;

Не трябва да предоставяте срещу ваучери Трапеза PASS спиртни напитки и/или тютюневи изделия.