Какво са ваучерите за храна?

Ваучерите за храна са социална придобивка, освободена изцяло от данъци и осигуровки в размер до 200лв. месечно на служител.

Работодателите ги предоставят всеки месец на своите служители и по този начин повишават покупателната им способност. С ваучерите могат да се купят храна и безалкохолни напитки в голяма мрежа от търговски обекти в цяла България. Те са допълнение към заплатата, а не заместват част от нея.

Ваучерите за храна имат срок на валидност, различни номинални стойности и защитни елементи, съизмерими с тези на банкнотите.