Какво трябва да знаете за ваучерите за храна Трапеза Pass по наредба 11?

Ваучерите за храна Трапеза PASS по Наредба 11 са платежни инструменти, които имат определен срок на валидност, различни номинални стойности и защитни елементи, съизмерими с тези на банкнотите;

Наредба № 11 определя условията и реда за задължителното осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда;

Ваучерите за храна по Наредба 11 са напълно освободени от данъци и осигуровки в пълния рамер, който ви се предоставят;

Стойността на Трапеза PASS ваучерите за храна е отпечатана с цифри и букви на лицето на всеки ваучер;

Ваучерите служат единствено за закупуване на готова храна, хранителни продукти и безалкохолни напитки, които са посочени от Вашия работодател;
Забранена е покупката с ваучерите за храна на алкохол, тютюневи изделия и нехранителни стоки;
Забранена е обмяната на ваучерите срещу пари в брой;

Ваучерите могат да бъдат използвани до посочения срок на валидност, указан в долния десен ъгъл на лицевата страна на ваучера. След изтичане на този срок търговците няма да приемат Вашите ваучери;
Търговецът няма право да променя цените на хранителните продукти, според това дали купувате с ваучери или с левове;

При закупуване на готова храна и/или хранителни продукти с ваучери за храна Трапеза PASS не се връща ресто, но можете да доплатите с пари закупеното над стойността на ваучера;

Ваучерите могат да се използват на територията на цялата страна;

Ваучерите са валидни единствено ако не са скъсани, увредени или зацапани.