Какво трябва да направя преди да поръчам ваучери за храна?

Определете месечната стойност на ваучерите Трапеза PASS, които искате да предоставите на Вашите служители.

Изберете и комбинирайте номинални стойности на Трапеза PASS: 1лв, 2 лв, 3 лв, 5 лв, 10 лв и 20 лв. Вие можете да комбинирате номиналните стойности по различен начин при всяка една поръчка на ваучери за храна Трапеза PASS.

Определете начина на опаковане на ваучерите за храна Трапеза PASS – по 100 купюри или според специфичните нужди на компанията Ви. Опакованите според Вашето желание ваучери, се пакетират в защитени пликове и се доставят лично до посоченото от Вас лице от специализирани куриери.

Определете точките за доставка на ваучерите за храна Трапеза PASS. Ние можем да ги доставим до всяка една точка в страната, където Вашата компания има представителство.