Какво трябва да правят търговските обекти с ваучери Трапеза PASS?

Трябва да поставите стикер на витрината или на касата, който показва, че приемате Трапеза Pass ваучери. При пазаруване на клиенти с ваучери, служителите трябва да:

  • Проверят дали датата на валидност на ваучерите не е изтекла.
  • Проверят номиналната стойност и защитните елементи.
  • Поставят печат и дата на гърба на всеки ваучер, като се убедят, че той не е вече подпечатен (т.е. не е бил използван в друг обект).
  • Издават касова бележка.

В случай, че стойността на стоката/услугата е по-висока от номинала на ваучера, клиентът доплаща разликата с пари в брой или с карта.