Какво трябва да правите с ваучери Трапеза PASS?

Трябва да поставите стикер на витрината, показващ, че приемата Трапеза PASS ваучери.

Трябва да проверите дали датата на валидност на ваучерите не е изтекла.

Трябва да поставите печат и дата на гърба на всеки ваучер Трапеза PASS (убедете се, че ваучерът не е подпечатан на гърба, т.е. не е бил използван в друг обект.

Проверете номиналната стойност (0.50, 1, 1.20, 2, 3, 5, 10 и 20 лв.).

Издайте касова бележка.

В случай, че стойността на стоката/услугата е по-висока от номинала на ваучера, то клиентът доплаща разликата в лева.

Oт понеделник до петък от 09:00ч до 18:00ч.

Телефонното обаждане до 0700 40 700 е на цената на градски разговор от стационарен телефон. Обажданията от мобилен телефон се таксуват по стандартните тарифи на Вашия мобилен оператор за обаждане до фиксирани мрежи.

0700 40 700