Какво трябва да знаете за приемането на ваучерите Flexi Pass?

Приемането на ваучери Flexi Pass е обвързано с подписване на индивидуален договор с всеки търговски обект и обозначаването му със стикер Flexi Pass.

Какво трябва да правите с ваучери Flexi Pass:

 • Трябва да поставите стикер на витрината, показващ, че приемате Flexi Pass ваучери;
 • Трябва да проверите дали датата на валидност на ваучерите не е изтекла;
 • Трябва да поставите печат и дата на гърба на всеки ваучер Flexi Pass (убедете се, че ваучерът не е подпечатан на гърба, т.е. не е бил използван в друг обект);
 • Проверете номиналната стойност (1, 2, 3, 5, 10 и 20 лв.);
 • Издайте касова бележка;
 • В случай, че стойността на стоката/услугата е по-висока от номинала на ваучера, то клиентът доплаща разликата в лева.

Какво не трябва да правите с ваучери Flexi Pass:

 • Не трябва да връщате ресто при покупка с ваучери Flexi Pass;
 • Не трябва да заменяте ваучери Flexi Pass срещу пари в брой;
 • Не трябва да перфорирате, облепвате и пишете по ваучерите;
 • Не трябва да приемате ваучери с нарушена цялост, както и зацапан баркод, и сериен номер едновременно;
 • Не трябва да нарушавате целостта на баркода на ваучерите.