Какво трябва да знаете за ваучерите за храна Трапеза PASS?

 • Ваучерите за храна Трапеза PASS са платежни инструменти, които имат определен срок на валидност, различни номинални стойности и защитни елементи, съизмерими с тези на банкнотите.
 • Ваучерите за храна са напълно освободени от данъци и осигуровки в размер до 200 лв. месечно на служител.
 • Стойността на Трапеза PASS ваучерите за храна е отпечатана с цифри и букви на лицето на всеки ваучер.
 • Ваучерите служат единствено за закупуване на готова храна, хранителни продукти и безалкохолни напитки.
 • Забранена е покупката с ваучери за храна на алкохол, тютюневи изделия и нехранителни стоки.
 • Забранена е обмяната на ваучерите срещу пари в брой.
 • Ваучерите могат да бъдат използвани до посочения срок на валидност, указан в долния десен ъгъл на лицевата страна на ваучера. След изтичане на този срок търговците няма да приемат Вашите ваучери.
 • Търговецът няма право да променя цените на хранителните продукти, според това дали купувате с ваучери или с левове.
 • При закупуване на готова храна и/или хранителни продукти с ваучери за храна Трапеза PASS не се връща ресто, но можете да доплатите с пари закупеното над стойността на ваучера.
 • Ваучерите могат да се използват на територията на цялата страна.
 • Ваучерите са валидни единствено, ако не са скъсани, увредени или зацапани.