Мога ли да предоставям ваучери по Наредба 7 и по Наредба 11?

Да. Можете да предоставяте ваучери за храна по Наредба 7 на всички работещи във фирмата.

На служителите, които работят при условията, определени от Наредба 11, можете да предоставяте и от двата типа ваучери.