Може ли nолзвателят сам да зареди своя Gift Pass?

Не. Gift Pass e социална придобивка и сума по нея може да се зарежда само от работодател/ бизнес клиент.