Освободени ли са от данъци и такси ваучерите за храна по наредба 11?

Да, ваучерите по Наредба 11 са изцяло освободени от данъци и осигуровки – и за работодателя, и за служителя.