Какво трябва да правят търговските обекти с ваучери Подарък PASS и Flexi PASS?

Търговските обекти, които имат договор за приемане на ваучери Подарък PASS и/или Flexi PASS трябва да:

  • поставят стикер, показващ, че приемате съответния вид ваучери;
  • при заплащане с ваучери, трябва да проверите дали датата на валидност на ваучерите не е изтекла;
  • трябва да поставите печат и дата на гърба на всеки ваучер (убедете се, че ваучерът не е подпечатан на гърба, т.е. не е бил използван в друг обект);
  • да проверите номиналната стойност на ваучера;
  • да издадете касова бележка;
  • ако стойността на стоката/услугата е по-висока от номинала на ваучера, то клиентът доплаща разликата в брой или с карта.

При пазаруване с ваучери не се връща ресто.