При какви условия се предоставят ваучерите за храна по наредба 11?

За да се получават ваучери за храна по Наребда 11, трябва да бъде изпълнено едно от следните условия на работа:

  1. Служителите са ангажирани в предприятието преди и/или след установеното работно време с продължителност не по-малка от два часа;
  2. Работят на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време;
  3. Работят в производства с непрекъсваем процес на работа;
  4. Работят в отдалечени обекти без възможности за ползване на заведения за хранене. Необходимо е вашата фирма да има предписание от трудова медицина за предоставяне на храни и/или напитки.