Какво са ваучерите Flexi PASS?

Ваучерите Flexi PASS са платежни инструменти с определен срок на валидност и защитни елементи, подобни на тези на банкнотите. Ваучерите могат да имат различни номинални стойности. Ваучерите служат за закупуването на всички стоки и/или услуги, предлагани в търговските обекти партньори на Содексо, освен ако на ваучера няма изрично посочени рестрикции. Те могат да се използват на територията на цялата страна.

Те се предоставят от работодател на служител като част от пакета със социални придобивки, с цел допълнителна мотивация или за закупуване на работно облекло.

Ваучерите могат да се използват в широка мрежа от търговски обекти.