Какво са ваучерите Подарък PASS?

Ваучерите Подарък PASS са платежни инструменти, които имат определен срок на валидност, различни номинални стойности и защитни елементи, съизмерими с тези на банкнотите. Ваучерите служат за закупуването на стоки и/или услуги, предлагани в търговските обекти партньори на Содексо на територията на целата страна.

Възможни са рестрикции, които са изрично посочени на ваучера или декларирани от търгоския партньор.
Те се предоставят от работодател на служител като част от пакета със социални придобивки или с цел допълнителна мотивация.

Ваучерите могат да се използват в широка мрежа от търговски обекти.