Каквa е разликата между ваучерите за храна и ваучерите Flexi PASS и Подарък PASS?

Ваучерите за храна Трапеза PASS са освободени от данъци и такси в размер до 200 лв. месечно на служител. Те могат да бъдат използвани само за определени групи продукти и услуги – храни, хранителни продукти, безалкохолни напитки и др. Предвид данъчните облекчения размерът на ваучерите е регулиран от Министерството на финансите с годишна квота.

Ваучерите Flexi PASS и Подарък PASS нямат облекчения в данъчното третиране. С тях могат да се заплатят широк набор продукти и услуги в над 12 000 обекта, с които Содексо има сключен договор. Размерът и номиналът на ваучерите се определя от работодателя и няма годишна квота, която да регулира колко ваучери ще бъдат отпечатани.