Кой заплаща ваучерите за храна?

Стойността на ваучерите за храна се заплаща от фирмата, която ги предоставя на служителите си. 

Поръчката на ваучери за храна освобождава работодателя и служителя от удръжка на данъци и осигурителни вноски при сума в размер до 200 лв. месечно на служител.