Ваучерите за храна са без данъци и такси до 200лв. месечно на служител през 2023г.

Уважаеми клиенти,

Общата годишна квота за ваучери за храна за 2023г. е увеличена от 1 млрд. лв. на 1,4 млрд. лв.

Запазва се месечната необлагаема сума от 200лв. месечно, която работодателите могат да предоставят под формата на ваучери за храна.

След 1.01.2024г. ваучерите ще бъдат дигитализирани - ще бъдат предоставяни на служителите с карта. Можете да прочетете още информация за електронните ваучери.

Ваучерите за храна през 2023г.:

  • Максималната сума без данъци и такси е до 200лв. месечно на служител;
  • Размерът на индивидуалната квота е 6 млн лв. (размерът е увеличен от 4 на 6 млн. лв. на 20.03.2023г.);
  • Годишната квота е 1 млрд. лв. (увеличена на 1.4 млрд. лв. на 1.08.2023г.);

С ваучерите за храна могат да се закупуват храна и безалкохолни напитки, да се заплащат сметки за битови нужди (ток, вода, газ, парно), културни дейности и туристически услуги. Напомняме, че за да използате ваучерите, е необдимо Содексо да има сключен договор с търговеца/доставчика на услуги.

Можете да разгледате обектите, с които работим, на нашата интерактивна карта. Допълнителна информация относно заплащането на битови сметки с ваучери за храна можете да видите тук.

Приети са и промени в чл. 209 и чл. 214 на ЗКПО, които да постановят необлагаема сума на ваучерите от 200 лв., като те влизат в сила при приемането на Държавния бюджет за 2023г.

До 28 февруари 2023г. работодателите трябва да подадат информация за предоставените ваучери за храна като част от справката за платените облагаеми доходи по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г. Промяната е въведена с промени в ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите за физически лица).

Какво се промени с ваучерите за храна през 2022г.

На 04.03.2022г. Министерство на финансите публикува Заповед за определяне на размера на индивидуалната квота и общия брой на индивидуалните квоти за 2022 година. Предходната заповед от тази година е отменена. Какво се промени:

Размер на новата квота и номинална стойност до 200лв.

Квотата бе увеличена на 1 милиард лева, а номиналната стойност на ваучерите, освободени от данъци и такси, се повиши от 80 на 200 лева на човек на месец.

По този начин работодателите получиха възможност да подкрепят своите служители с по-висока месечна сума, която е освободена от данъци и такси.

Размер на индивидуалните квоти

Индивидуалната квота бе увеличена от 2 на 4 милиона лева. С това работодателите получиха възможност да правят поръчки за по-големи суми, които да стигнат за по-дълъг период от време, защото операторите на ваучери за храна могат да кандидатстват за индивидуална квота от 4 милиона лева.

Без ДДС до края на 2022 година

Бе взето решение ваучерите за храна да са без ДДС до края на 2022 г. Причината е, че ваучерите за храна би следвало да се третират като „многоцелеви“ поради различната ДДС ставка за различните храни, които могат да се закупят с тях (9% или 20% в зависимост от вида на храните), за която бе взето решение да се удължи до края на 2022 година.

Какво можем да плащаме с ваучерите?

Ваучерите за храна могат да се използват за храна и безалкохолни напитки, както и досега, но ще се ползват и за битови нужди - електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, както и дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия (например: посещения на кино, театър, опера и други културни събития). Информация относни заплащането на битови сметки с ваучери за храна можете да видите тук.

От средата на 2022г., съгласно актуакзацията на Държавния бюджет, ваучерите за храна могат да се използват и за заплащане на туристически услуги съгласно Закона на туризма. Повече информация за това вижте тук.

Можете да намерите всички наши търговски партньори тук. За да можете да използвате ваучерите си за стока или услуга, съответният търговец трябва да бъде част от търговската мрежа на Содексо.

Увеличете покупателната способност на Вашите служители като поръчате ваучери за храна по Наредба 7 през нашата онлайн платформа, ако сте наш клиент, или заявете оферта през формата на нашия сайт – ако все още не работите с нас. Можете да изчилите колко ще спестите с ваучери за храна с нашия калкулатор.

Екипът на Содексо България

Последно обновяване на текста: 24.08.2023г.

Често Задавани Въпроси

Какъв е размерът на ваучерите за храна през 2023г.?

През 2023г. необлагаемата месечна сума за ваучери на храна е до 200 лв. на месец на служител. Стойността от 200лв. е регламентирана в Заповед за определяне на размера на индивидуалната квота и общия брой на индивидуалните квоти за 2023 година на Министерство на финансите.

Ваучерите са напълно освободени от данъци и такси и за работодателите, и за служителите. Можете да използвате нашият калкулатор, за да изчислите колко можете да спестите.

Какви са квотите за ваучери за храна през 2023г.?

Годишната квота за ваучери за храна, определена от Министерство на финансите, е 1 милиард лв. Първите 55 квоти за годината са в размер на 4 млн. лв., а останалите са в размер на 6 млн. лв.

Ще се облагат ли ваучерите за храна с ДДС през 2023г.?

Ваучерите за храна няма да облагат с ДДС през 2023г. и няма да има допълнителни данъци или такси за работодатели и служители.

Необходимо ли е да декларирам ваучерите за храна пред НАП?

С промени в ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите за физически лица) от 23.12.2022г. работодателите вече трябва да декларират пред НАП някои от предоставените на служителите необлагаеми доходи, включително ваучерите за храна.
Информацията се подава като част от справката за платените облагаеми доходи по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г., която се подава в срок до 28 февруари 2023г.

Какво може да се купува с ваучери за храна?

С ваучерите за храна могат да бъдат закупени храни и безалкохолни напитки.

От 2022г. те могат да бъдат използвани и за плащане на сметки за битови нужди – вода, електрическа и топлинна енергия, природен газ, както и за някои културни дейности (като посещения на кино, театър, опера и други културни събития) и за туристически дейности съгласно Закона за туризма.

Содексо работи активно за разширяване на своята търговска мрежа, за да могат нашите клиенти да плащат с ваучерите си в повече обекти. Можете да разгледате обектите, с които работим, на нашата интерактивна карта.

Допълнителна информация относно заплащането на битови сметки можете да намерите тук, а за заплащането на туристически дейности – тук.

Мога ли да поръчам ваучери за няколко месеца наведнъж?

Да.

Ще има ли промяна във вида на ваучерите предвид това, че ще се използват за повече неща?

Не се предвижат промени в наименованието и вида на ваучерите.

Има ли минимум на ваучерите за храна, които работодателите предоставят на служителите?

Работодателите имат свободата да определят какъв ще бъде размерът на предоставяните ваучери за храна, като по закон сумата е равна на всички служители.

Сумата може да бъде максималната (200 лв. на служител), или по-малка. Законовите разпоредби не определят минимална сума.

Разгледайте ваучерите на Содексо

Трaпеза PASS по наредба 7

Идеалното решение за здравословно и разнообразно хранене.

Трaпеза PASS по наредба 7

Идеалното решение за здравословно и разнообразно хранене.