Габор Олайош е новият главен оперативен директор на Содексо България

Днес, 1 септември 2021 г., Габор Олайош поема управлението на Содексо България от нейния досегашен изпълнителен директор, Виктор Косконел, след изтичане на мандата му в България.


“Поемам Содексо България в момент, в който компанията се развива изключително добре. Последните години са най-успешните в нейната почти 20-годишна история тук. Искам да благодаря за това на Виктор Косконел и целия наш екип. Моята стратегия е Содексо България да затвърди, продължи и надгради тази тенденция” - споделя г-н Олайош.

Габор Олайош работи в Групата Содексо 20 години. Преди да оглави екипа й в България, той заема различни позиции в Продажби като търговски директор на Содексо Румъния и Содексо Унгария. Завършил е BGE - Университет за приложни науки в Будапеща.

“Благодаря на всички наши партньори, които допринесоха за бизнес успехите на Содексо България. Оставям една по-силна компания и един високо мотивиран екип, който е силно ангажиран с нея” - каза Виктор Косконел при своето изпращане.

........................................................................................................................................................

Today, September 1st, 2021 Gabor Olajos will assume the management of Sodexo Bulgaria from the current Executive Director Victor Cosconel, after his mandate in Bulgaria has concluded.

"I take over Sodexo Bulgaria that's in exceptional health. The last few years have been the most successful period in the company's 20 year presence. I would like to thank my predecessor Victor Cosconel and our entire team for that. My strategy will be to consolidate, continue, and outpace this trend.", said Mr. Olajos.

Gabor Olajos has worked for the Sodexo Group for 20 years. Before leading the team in Bulgaria, he held several sales positions such as Sales director of Sodexo Romania and Sodexo Hungary. He graduated from BGE - University of Applied Sciences in Budapest.

“I would like to thank all our partners who contributed to Sodexo Bulgaria’s business successes. I am leaving a stronger company and a highly engaged team, which stands firmly behind it,” Victor Cosconel said at his departure.