Заявление на Содексо по повод решение на КЗК

 

Скъпи клиенти,

По повод публикациите в пресата относно наложената санкция на „Содексо Пасс България“ ЕООД за подадени „неверни“ списъци с търговски обекти в обществени поръчки, бихме искали да ви информираме за следното:

В цитираното в пресата производство, КЗК е изследвала достоверността на списъците с декларирани от Содексо общо 6 123 (шест хиляди сто двадесет и три) търговски обекта, приемащи негови ваучери, подадени в множество обществени поръчки, в които дружеството е участвало. При проверката на заявените в тези списъци 6 123 обекта, КЗК е открила несъответствие само по отношение на 4 (четири) от обектите, декларирани в една единствена обществена поръчка. Тези 4 обекта, за които е наложена санкцията са се дублирали с други обекти, посочени в подадения списък, тоест са били съществуващи и са приемали ваучери на дружеството.

В производството е установено, че Содексо не е увредило по никакъв начин конкурентите си, тъй като дори без тези 4 обекта, по отношение на които е допусната неточност, броят на обектите, заявени от Содексо в поръчката е бил най-голям в сравнение с декларираните от неговите конкуренти. Клиентът на дружеството също не е бил увреден, тъй като всички декларирани обекти са съществували и са приемали ваучери на дружеството.

Смятаме, че санкцията е неправомерно наложена, тъй като е видно, че става дума за техническа неточност, а не за недобросъвестни действия от страна на Содексо. Подобна неточност е допустима с оглед на обстоятелството, че Содексо е заявило огромен брой обекти (6123 бр. обекти), а поддържането на постоянна актуалност на такъв брой обекти, с оглед динамичността на търговските отношения, допуска подобен вид статистическа грешка.     

Уверяваме ви, че Содексо прилага най-високи стандарти на качество при обслужването на клиентите си и извършва дейността си при стриктно спазване на разпоредбите на българското законодателство. Списъците с търговски обекти, приемащи ваучери на дружеството публикувани на страницата ни  и подавани в обществени поръчки са актуални, като всички декларирани в тях обекти съществуват и приемат ваучери на дружеството.

 

Oт понеделник до петък от 09:00ч до 18:00ч.

Телефонното обаждане до 0700 40 700 е на цената на градски разговор от стационарен телефон. Обажданията от мобилен телефон се таксуват по стандартните тарифи на Вашия мобилен оператор за обаждане до фиксирани мрежи.

0700 40 700
Вашият браузър не е обновен!

Обновете си браузъра за да видите този сайт коректно. Обновете си браузъра сега

×