Качеството на живот на работното място

Содексо Услуги за социални придобивки и възнаграждения проведе наскоро проучване сред 4,805 лидери сред малките и средни предприятия (МСП) в държави, и откри, че инвестирането в инициативи за подобряване на качеството на живот на работното място не само, че оказва благоприятно въздействие върху благополучието на служителите, но също така е ползотворно за бизнеса!

· 86% от МСП отчитат увеличение на продуктивността след въвеждане на инициативи за подобрение на качеството на живот на работното място.

МСП нямат достъп до същите ресурсите, с които разполагат големите корпорации, но въпреки това имат на разположение широк обхват от инициативи за подобряване качеството на живот. Сред най-често срещаните и популярни инициативи за служителите на МСП са спестовните планове, допълнителното здравно осигуряване, фитнес програмите и възнагражденията. А ползите оказват влияние и на бизнеса!

· 71% от изследваните МСП вярват, че награждаването на индивидуалното представяне увеличава продажбите. 

Когато служителите получават признание за труда и усилията си, финансовото отражение върху резултатите на фирмата са значителни. Това е особено вярно за Индия, където 97% от бизнес лидерите забелязват покачване на нивата на продажби когато възнаграждават служителите си за добре свършена работа.

· Подобряването на баланса между работа и личен живот на служителите води до повишаване на продуктивността за 89% от МСП и увеличаване на нивата на продажби за 74%. 

Програми, които дават възможност на служителите да постигнат по-добър баланс между работа и личен живот, като консиерж услуги, детска градина, и други, са високо ценени сред служителите. А за малките и средни предприятия, това допълнително време и спокойствие на ума, оказват позитивно въздействие върху продуктивността (89% от участниците в проучването), атмосферата на работното място (93%) и дори продажбите (74%)!

· За 75% от МСП поддържането на покупателната способност на служителите прави процеса по наемане на служители по-лесен, а 71% заявяват, че това намалява и нивото на отсъствия от работа.

58% от МСП вярват, че привличането на нови таланти и наемането на квалифицирани служители е едно от ключовите им предизвикателства. Качеството на живот в офиса е един от основните фактори, които привличат хората да работят в МСП в сравнение с придобивките и кариерните възможности предлагани от големите корпорации. Поддържането на покупателната способност на служителите, като им се предостави достъп до допълнително здравно осигуряване или спестовен план, е ефективен начин за увеличаване на привлекателността на дадена фирма. И двата типа инициативи ще бъдат основен приоритет за инвестиране за МСП през следващите две години, когато се очаква покачване на инициативите за поддържане на покупателната способност със 17% по цял свят.

· 82% от изследваните МСП заявяват, че предоставянето на достъп до балансирано хранене помага за подобряване на атмосферата на работното място.

Дали пътят към щастливите служители минава през стомаха им? Проучването подкрепя тази идея: 82% от МСП, които помагат на служителите си да се хранят по-здравословно, в частност като им предлагат ваучери и карти за хранене – забелязват подобрение в атмосферата в офиса. Ефектът е още по-явен в Турция (92%) и в Мексико (94%)!

Източник: Предизвикателства и качество на живот на работното място за МСП – Глобален доклад – януари 2016