Как да повишите ангажираността на служителите

 

Трябва да се знае, че:

За да се ангажират служителите с допълнителни социални придобивки като ваучерите, организациите трябва да въвлекат служителите в създаването на програма за признание в комопанията.

Ако служителите имат думата в създаването на параметрите на програма за стимулиране, така те ще са склонни да покажат по-голяма признателност за даден стимул.

Предлагането на служителите на възможност да избират от различни стимули, също така ще увеличи тяхната ангажираност към дадена схема за стимулиране.

Пазарът за корпоративните подаръчни ваучери подхранва желанието да се оползотвори на максимум всяка спечелена с труд сума, но също така предоставя на получателите възможност „да се почерпят“ докато заплатата им остава непокътната за основните неща.

Този тип възнаграждение е също толкова важно сега, колкото е било и преди, споделя Саманта Гий, директор на Verditer Consulting. „Но сега повече от всякога, тъй като съществува напрежение върху много други неща, особено по отношение на заплащането“, обяснява тя.

„Използването на доброволни социални придобивки е начин да се добави стойност за малко разходи.“

Въвличане на служителите

Корпоративните програми за социални придобивки, предоставящи ваучери за подарък, са ефективен начин за работодателите да дадат признание на служителите си за добре свършената работа и положените усилия, като част от схемите за поощрение, като по този начин се подобри ангажираността на служителите и мотивацията им, и в същото време се постигнат заложените цели. За да се гарантира обаче, че служителите ще прегърнат идеята зад схемата за придобивки, те трябва да ценят стойността на придобивката и да разбират мотивите зад въвеждането на такава схема. Бил Алекзандър, изпълнителен директор на „Red Letter Days for Business“, споделя: „Винаги сме казвали, че посоката трябва да се задава от горните нива, все трябва да има нещо, което работодателят иска да промени или подобри.

„Бордът на директорите трябва първо да „купи“ идеята. Веднъж щом работодателят го направи, а това обикновено е лесната част, ключът е да се пусне отговорността и всъщност да се включат служителите в създаването на програмата. Това кара служителите да чувстват, че програмата е тяхно дело, и тя ги подпомага.“

Дали ще бъде поощрителна схема, награда за дългогодишна служба или мотивационна схема, веднъж щом се постави целта, работодателят трябва да работи заедно със служителите, за да предаде информацията за това какви са ключовите цели. „Могат да се зададат насоки и идеи за допустимите параметри, но при схема за поощрения, самите служителите трябва да могат да измислят параметрите за ключовите показатели за ефективност, както и обратна връзка за самите придобивки; какво всъщност биха искали от тях?“, споделя Александър.

При обработка на обратната връзка от служителите, работодателят може да определи кой тип социална придобивка би се ценила най-много за всяка конкретна схема и всеки отделен служител.

Подходяща придобивка

За да се ангажират служителите с дадената програма и да ценят придобивката, тя трябва да съответства на начина им на живот и да им харесва. Разнообразието, което съществува при ваучерите означава, че те могат да бъдат много лична награда.

Изборът и личният вкус играят важна роля при ангажиране на служителите с ваучери Подарък. Работната сила може да бъде представителна извадка от цялото население, така че вместо да се дава на всички служители един и същ подаръчен ваучер, валиден в един търговски обект или на един бранд, предоставянето на възможност да използват придобивката си на място или за преживяване по техен избор, би създало по-голяма ангажираност сред служителите.

Майк Морган, изпълнителен директор на PeopleValue споделя: „Давайки възможност да служителите да се самонаградят, да имат нещо което биха запомнили като признание за работното си представяне е много по-ценно отколкото да им се преведат 50 паунда по банковата сметка.”

Посланието, свързано с въвеждането на такава схема, трябва да се повтаря често, заявява Саманта Гий от Verditer Consulting. Промоцирането на схемата като част от по-широка мрежа от придобивки също води до повишена ангажираност. „Всичко се свежда до предоставяне на възможност за избор така че служителите да могат да изберат онова, което е смислено за тях; ангажирането им от самото начало; и предлагане на онова което е релевантно за тях по начин, който ги кара да искат да достъпят тази информация,“ споделя тя. 

„Ако бъде част от нещо по-голямо, например, програма за по-добро здраве или пък нещата да са по-достъпни, да има нещо което да съчетава заедно всички аспекти на придобивките, например с интересен брандинг и да му се даде име, така че да бъде въздействащо.“

Друг ключов фактор за ангажиране на служителите с дадена програма/схема е когато служителите получат реално признание за своите усилия и постижения. „Мисля, че работата свързана с даване на признание на служителите се извършва предварително, от гледна точка на това как работодателят дава признание на отделния индивид в организацията, който е свършил добра работа, или е подкрепил някакво поведение, което организацията се опитва да насърчи?“, споделя Морган. „Частта с награждаването в крайна сметка е самият механизъм, например обикновено „благодаря“ по имейл от шефа, може да бъде също толкова въздействащо както и физическото признание.“

Редингския университет възнаграждава служителите си с подаръчни ваучери

Редингския университет възнаграждава с ваучери или подаръци персонала си като признание за добре свършена работа.

Онлайн схемата за признание и награди – Празнуване на успеха – бе въведена през 2012 г. като средство за мениджърите да предложат на служителите непосредствени награди, вместо да чакат годишното преразглеждане на заплатата. Програмата също така бе въведена, за да се увеличи осъзнатостта на служителите за това как персоналът в университета получава признание и възнаграждение.

 „С ваучерите възприеманата стойност е по-голяма от номиналната стойност. Ваучерите са много популярни сред служителите, с тях се постига голямо доброжелателство за малко пари, и също така хората могат да получат онова което искат.“

От стартирането на програмата броят служители получили награда се увеличава всяка година. През последната финансова година, 650 от почти 4000 служители на университета са получили награда.

Източник: https://www.employeebenefits.co.uk