С какъв срок на валидност е моята карта за храна Pluxee?

Вашата Pluxee карта за храна е валидна 5 години от месеца на издаване. Месецът и годината са обозначени върху картата.