Как ще се доказва получаването на електронни ваучери от служителите?

След генериране на вашата поръчка и заплащане на проформа-фактурата по нея, в Клиентския портал Pluxee се генерира фактура-оригинал и доклад за квотата, който представлява електронна алтернатива на досегашния протокол, подписван от служителите. 

Това е опис към фактурата, който е задължителен документ според законовата рамка, по образец, установен от Министерство на финансите. Документът е достъпен в меню "Всички поръчки" на реда на поръчката, която Ви интересува.