Освен поименни, ще могат ли да се заявяват и карти без име на служител?

За да срещнем максимално нуждите на нашите клиенти, разработихме решение за поръчка карти без име и фамилия на служител. Те се отнасят към определени от клиента в неговата поръчка уникални номера и могат да се поръчат предварително. 

На пластиката може да бъде отпечатан текст, например „Служител 1“, който ще фигурира и в портала за поръчки вместо име и фамилия. След предоставяне на картата на новопостъпил служител, клиентът има възможност да въведе име и фамилия на съответния служител срещу съответния уникален номер, така че да разпознава коя карта на кой служител е била предоставена.