Увеличете месечния приход на служителите си

Ваучерите за храна са напълно освободени от данъци и такси. Вижте как можете да увеличите доходите на служителите си, без да надвишавате бюджета на Вашата компания.

Решението за увеличаване на доходите на служителите може да се вземе предвид, наред с други фактори, като нивото на представяне, което демонстрират. Повечето компании имат добре разработени инструменти за оценка, които проследяват различни показатели за изпълнение (KPI), но увеличението на възнаграждението може да се дължи и на странични фактори, като:

  • увеличаване на заплатите в цялата икономика или сектор, в който работодателят е активен
  • появата на пазара на нов конкурент и дори наличието на конкурентни работни оферти на служителите
  • необходимостта от повишаване на степента на ангажираност и удовлетвореност на служителите, след като оценките показват ниска производителност
  • високо текучество на персонала
  • необходимостта от привличане на нови таланти и подобряване на репутацията на компанията на пазара
  • пряко договаряне между служителя и работодателя;
  • ако искането на служителя дойде преди да е постигнал необходимите резултати, работодателят може да му предложи възможност да подобри работата си в рамките на няколко месеца

Във всички случаи Вашата цел е служителите Ви да бъдат мотивирани, защото това е ключово за успеха на Вашия бизнес. Именно затова ние предлагаме широк набор от услуги, които са насочени към подобряване на покупателната способност на Вашите служители. В същото време те Ви дават възможност за оптимизация на разходите за социални придобивки. Всеки човек е уникален и се нуждае от индивидуален подход, за да бъде удовлетворен, затова и нашите услуги са персонализирани и гъвкави. Всеки служител може да избере за какво да употреби своите ваучери в разнообразната ни мрежа от търговски обекти.

Трапеза PASS: Здравословен и разнообразен обяд за Вашите служители

Трапеза PASS повишава покупателната способност на служителите и оптимизира разходите чрез данъчни и осигурителни облекчения. Ваучерите могат да се използват в различни обекти в цялата страна.

Научете повече

Ваучери за храна по наредба 7 - Образец
Ваучери за храна по наредба 7 - Образец

Трапеза PASS по наредба 11: за служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда

С Трапеза PASS по Наредба 11 мотивирате служителите си и повишавате ефективността и продуктивността им. Този тип социални придобивки са изключително полезни за хора, работещи в предприятия със специфичен характер.

Научете повече

Свържете се с нас

Обадете ни се на 0700 40 700* (от понеделник до петък от 09:00ч до 18:00ч)