Ще ми трябва ли нова карта за храна, ако сменя своя работодател?

Да. Всяка карта за храна Pluxee се издава на наето лице, работещо на трудов договор от неговия работодател.