Ниски нива на въглероден отпечатък

В днешно време може и да не съществуват много взаимно печеливши ситуации в бизнеса, но със сигурност една от тях трябва да бъде насърчаване на служителите да опазват околната среда и намаляване на сметките на компаниите за комунални услуги. Екологичните теми все повече са обект на публично внимание, а устойчивостта на околната среда все повече се превръща в една от водещите теми в бизнеса, като заема челни места в бизнес плановете на компаниите, под името „корпоративна социална отговорност“.

Съчетаването на тези две паралелни линии заема важно значение от бизнес гледна точка по две причини. Въвличането на служителите в процесите по намаляване на използването на енергийни, водни и отпадъчни ресурси, може да допринесе за намаляване сметките за комунални услуги до 26%, според „Carbon Trust”[1], Великобритания. Резултатите съвпадат и с тези на американския експерт Андрю Савиц, който открива, че ангажираността на служителите и продуктивността им може да се увеличат, ако компанията е по-устойчива и екологична.[2]

По-голяма ангажираност на служителите

Ползите от по-голяма устойчивост далеч надхвърлят контрол на разходите и по-нисък въглероден отпечатък. Проучването на „Carbon Trust” сочи, че предоставянето на възможност на служителите от малки и средни предприятия да участват в дейности, които облагодетелстват обществото и околната среда, създава екип, който е по-лоялен, сплотен и работещ усърдно.

Как тогава компаниите биха могли да предоставят такива възможности на своите служители?

Често срещан отговор е – да се създаде програма, която стимулира онези служители, които пестят енергия и ресурси, независимо дали са вкъщи или на работното място. Схемите за придвижване с колело до работното място са лесен начин за намаляване на емисиите от въглероден диоксид и подобряване на личното здраве и физическо състояние. Работодателите също така могат да предложат подаръци и стимули, които са изработени от рециклирани материали или да предоставят ваучери, които са в дигитален, вместо в хартиен формат. Компаниите също така могат да изберат алтернативен вариант на стимули под формата на преживявания.

Докато работодателите търсят алтернативни варианти, идеята да се превърне екологичната устойчивост в игра за служителите набира все по-голяма популярност. В САЩ, „Lockheed Martin” създаде „Игра за редуциране на въглеродния отпечатък“, в която служителите набират точки, ако си инсталират енергоспестяващи крушки у дома, ако се научат как по-ефективно да нагласяват термостата на централното отопление и ако гледат образователни видеа за начини за спестяване на енергия[3]. Игровите инициативи са забавни, а точките, които се натрупват, могат след това да бъдат обвързани със схемите на компанията за социални придобивки и възнаграждения.

Устойчивостта на околната среда може да бъде забавна

Услугите на Содексо за социални придобивки и възнаграждения играят важна роля за повишаване на осъзнатостта отвътре и помага на клиентите да ангажират своите служители. Инициативата „Трансгранични нагласи“ (Transborde Atitudes) в Бразилия, за спестяване на вода и електричество, е само един от примерите на тази политика в действие. В сградата на централата бяха инсталирани водомери на всеки етаж, за да се създаде съревнование – служителите от онзи етаж, на който се е използвала най-малко вода, ще бъдат стимулирани като получат за награда „Premium Pass“ на Содексо. В централата беше регулирана отпадъчната вода, а използването на осветление и асансьори беше редуцирано във вечерните часове и през уикендите. Тримесечното упражнение, проведено през 2015 г., доведе до намаляване на използваните водни ресурси с 11%, енергийни ресурси с 29% и елиминиране на 40,000 пластмасови бутилки.

„Нашите стимули са изпробвани първо върху служителите ни, така че знаем какви са резултатите и разполагаме с готови данни и материали, които можем да покажем на клиентите ни“, обяснява Лусиана Аоки, Мениджър комуникации, Продукти. „Имахме криза за вода в Бразилия и искахме да покажем, че можем да насърчим хората да бъдат по-осъзнати при използване на ресурсите. Отнема време да се промени поведението на хората, но играта, която проведохме между отделните етажи, превърна цялата инициатива в нещо забавно и помогна за ускоряване на процесите.“ Друга ключова крачка беше преминаването от бутилирана вода към използване на филтрирана вода, филтрите вече бяха инсталирани, което спести €3,000 на месец на компанията.

Богатство от възможности

Други програми включват инициативи като „Отговорен ресторант“ в Тунис, където мазнините от готвене и пластмасовите отпадъци се събират от 800 ресторанта от мрежата на Содексо. В Белгия, „Eco-Pass®“ на Содексо дава възможност на притежателите на картата да закупят ниско енергийни потребителски стоки –  целесъобразно адаптиране на така популярните карти за стимулиране на служителите. Разнообразието на тези инициативи сочи към един важен факт. Съществуват много възможности за промяна на въглеродния отпечатък на компаниите, но ключът към това е хората в компаниите да се мотивират, за да може промяната да дойде от тях.


[1] https://www.carbontrust.com/resources/tools/empower/

[2] https://www.greenbiz.com/blog/2014/02/17/state-green-business-employee-engagement-becomes-strategic

[3] https://www.greenbiz.com/article/gamification-whats-your-next-move