След поръчка за зареждане на картите за храна на служителите за съответния месец, за колко време сумите се отразяват по баланса на служителите?

Зареждането на суми по картите отнема стандартно 1-2 работни дни след получено плащане по проформа фактура, но при голямо натоварване, тези срокове могат да варират.