Възможно ли е да се използва една карта за ваучери по наредба 7 и наредба 11?

Не. С оглед на законовата рамка и спецификите при предоставяне на ваучери за храна по Наредба 11, към момента няма законосъобразно решение, което да позволява тази практика.